info@mirec.com   +31 40 250 88 00

Verwerking van producten met gevaarlijke stoffen

Elektrische en elektronische producten bevatten vaak gevaarlijke stoffen. Voor de verwerking van deze categorie producten heeft Mirec geïnvesteerd in installaties en technologieën waarmee de gevaarlijke stoffen veilig gescheiden kunnen worden van de bruikbare stoffen.

Beeldbuisverwerking

Een bijzondere specialisatie van Mirec BV is het verwerken van beeldbuizen van TV’s en schermen allerlei. Schermen en beeldbuizen worden zodanig bewerkt dat alle vormen van vervuiling zorgvuldig worden verwijderd en afgevoerd. Het glas en de herwonnen ferro-en non-ferrometalen zijn van een hoge kwaliteit en zuiverheid en geschikt om wereldwijd door diverse grondstofproducenten te worden ingezet. Door het glas en de metalen als grondstof te gebruiken gaan we efficiënter om met schaarse bronnen en besparen we op de energie die nodig zou zijn voor het winnen nieuwe materialen.