info@mirec.com   +31 40 250 88 00

Geavanceerde materiaalterugwinning

Bijdragen aan de circulaire economie

Verhogen van de terugwinning van waardevolle materialen

Sommige elektronische producten en versnipperde fracties hebben een speciale aanpak nodig wanneer deze worden gerecycled of opgewaardeerd tot ruwe materiaalfracties. Sims Lifecycle Services (SLS) ontwikkelt speciale verwerkingsmethoden om een maximale terugwinning van grondstoffen te verkrijgen uit tweedegraads verwerkte fracties en zorgt ook voor de veilige scheiding van schadelijke materialen.

We beschikken over recyclingcapaciteiten die metalen uit verbrand gemeentelijk afval kunnen recupereren, en wat plasticfracties verder kan opwaarderen. Deze processen stellen ons ook in staat om kwik mechanisch uit LCD-schermen te verwijderen tijdens het proces van grondstof terugwinning.

 

Recycling van LCD-vlakbeeldschermen

Oudere LCD-vlakbeeldschermen (Flat Panel Display) bevatten kwik, een gevaarlijk materiaal dat speciaal moet worden behandeld wanneer LCD-schermen worden gerecycled. Onze LCD-recyclinglijn omvat een grote oven die ervoor zorgt dat al het kwik veilig wordt gescheiden van andere materialen. Het kwik kan dan op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. De rest van het product kan veilig worden gerecycled volgens ons normale recyclingproces.

Recycling van CRT-monitoren

Tot het begin van de jaren 2000 werden de meeste televisies en monitoren gemaakt met behulp van kathodestraalbuistechnologie (CRT). Elk CRT-apparaat bevatte tussen 15 en 90 pond loodglas. Toen er nog beeldbuismonitoren (CRT’s) en tv’s in productie waren, werd er loodglas van oude monitoren gebruikt om nieuwe beeldbuismonitoren te maken. Dit gesloten proces was ecologisch duurzaam. Toen bedrijven en consumenten hun omvangrijke, zware CRT-monitoren en TV’s omwisselden voor platte beeldschermen, verdween de vraag naar CRT-monitoren. Het loodglas van de CRT-apparaten, dat geen levensvatbaar potentieel voor hergebruik had, werd een afvalverwijderingsprobleem omdat het loodglas een potentieel gevaar voor de gezondheid en de veiligheid vormt en een speciale behandeling vereist om het veilig als afval te kunnen verwijderen. SLS heeft een speciaal mechanisch recyclingproces ontwikkeld om CRT-apparaten, inclusief het loodglas, veilig te recyclen.

Geavanceerd recyclen voor andere recyclebedrijven

Wij leveren geavanceerde recyclingtechnologieën voor versnipperaars van autowrakken, recyclers van koelkasten, AEEA-recyclers en andere afvalverwerkers. Onze verwerking kan de terugwinning van zuivere metaal- en kunststofproducten uit versnipperde fracties en gemengde afvalstromen verbeteren.

Voordelen van geavanceerde materiaalterugwinning zijn onder andere